DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Kurumsal Yapı
DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BURSA
    

TEŞKİLAT YAPISI ve İDARİ YAPILANMA

Bölge Müdürlüğü merkezimiz Bursa' dır. Çalışmalarımız Bursa, Kocaeli ve Yalova illerini kapsayan toplam           15 125 km2 sahada sürmektedir.

Yönetim Listesi


Yukarı

PERSONEL DURUMU

20.01.2014 tarihi itibariyle ünitelerimizin tümünde 567 kadrolu personel çalışmaktadır. 174 teknik hizmetler, 42 genel hizmetler, 2 sağlık hizmetleri, 1 avukatlık hizmetleri ile 1 yardımcı hizmetler olmak üzere 220 memur, geri kalan 337 S/S daimi personeldir. Geçici işçi (Rasatçı) olarak da 10 işçi çalışmaktadır. Buna göre Bölgemizde çalışanların toplam sayısı geçici işçiler ile birlikte 567 'dir.

 

Teknik Hizmetler

174

Genel İdari Hizmetler (3+36)

42

Sağlık

2

Avukatlık Hizmetleri

1
Yardımcı Hizmetler 1

 

Memur

220

S/S daimi personeli

337
Geçici (Rasatçı) 10

4/C Geçici

-
TOPLAM 567


TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS

TEKNİKER

İnşaat

43

İnşaat

4

Makine

20

Makine

3
Bilgisayar 1

Elektrik

4

Elektrik - Elektronik

12

Harita

1

Maden

6 Jeoteknik 1

Meteoroloji

6 Diğer Tekniker 2

Kimya

6

TOPLAM

15

Harita

6    

Ziraat

22

Teknisyen

17

Jeoloji

9    

Jeofizik

3    

Çevre

5    

Endüstri

2

 

 

Matematik

1    

Mimar

1

 

 
Metalürji 2    

Fizik

1

 

 

TOPLAM

146

 

32

TOPLAM

178


Yukarı

ARAÇ - GEREÇ   DURUMU

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 215 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır. Bunlardan İnşaat Makinaları - Taşıma Makinaları ve Taşıma Vasıtalarının dağılımı aşağıda belirtildiği gibi olup toplamı 131 adettir. Bunlara ait ataşmanlar ile diğer ekipmanların toplamı 84 adettir.

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

 

CİNSİ

MİKTAR

(Adet)

Yaşlarına Göre Dağılımı

0-5 Yıl

5-10 Yıl

10-15 Yıl

15 Yıl üstü

 A- İNŞAAT MAKİNELERİ

 

 

 

 

 

 Paletli Ekskavatör

14 1 - 3 10

 Las. Tek. Ekskavatör

4 - - 3 1

 Paletli Traktör

15 - - - 15

 Paletli Yükleyici

5 - - - 5

 Las. Tek. Yükleyici

3 - 1 - 2

 Greyder  Motorlu

4 - - 1 3
Skreyper - - - - -

 Vinçler

2 - - - 2

 Çatallı Yükleyici

2 - - 1 1

 Zirai Traktörler

5 - - - 5
Sondaj Makinası 5 - - - 5
Kompresör 4 - - - 4

Ara Toplam

63 1 1 8 53

 B- TAŞIMA MAKİNELERİ

         

 Müt. Kar. Kamyonlar

25 2 - 7 16

 Treyler Çekicisi

5 - - 2 3

 Sab. Kar. Kamyonlar

4 1 - - 3

 Akaryakıt Tankerleri

1 - - - 1

 Su Tankerleri

- - - - -

Ara Toplam

35 3 - 9 23

 C- TAŞIMA VASITALARI

         

 Minibüsler

2 - 2 - -

 Pick-Up’lar

12 - - 1 11

 Kaptı-kaçtılar

3 - - - 3

 Arazi Kaptı-kaçtılar

3 - - 1 2

 Binekler

5 1 - - 4

 Arazi Binekler

6 - - - 6

 Otobüsler

- - - - -
Ambulans - - - - -
Kar Motosiklet 2 - - 2 -

Ara Toplam

33 1 2 4 26

Genel Toplam

131 5 3 21 102

 

 

Yukarı

 

 
DSİ Genel Müdürlüğü