DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Kurumsal Yapı
DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR
    

 

TEŞKİLAT YAPISI ve İDARİ YAPILANMA

 

Bölge Müdürlüğümüz merkez ve taşra ünitelerinden oluşmaktadır. Bölge merkez teşkilatımız, 5 adet Bölge Müdür Yardımcılığı, 12 adet Şube Müdürlüğü, 2 adet müstakil Başmühendislik, Hukuk İşleri Büro Şefliği, Sorumlu Saymanlık Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ünitelerinden ibarettir.

Taşra teşkilatımız ise 5 adet Şube  Müdürlüğü ile 1 adet Başmühendislikten oluşmaktadır.

 

 Yukarı

PERSONEL DURUMU

Bölge Müdürlüğümüz faaliyetlerini 407 Memur, 865 S/S Personel ve 6 Rasatçı personel olmak üzere toplam 1278  personel ile sürdürmektedir.

Bölgemizin merkez ve taşra teşkilatlarında hizmet veren personellerin pozisyonlarına göre dağılımları ve mevcut kadro durumu ile ihtiyaç duyulan personel durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

 

DSİ.X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK SINIFI PERSONEL MEVCUDU

18 /03 / 2009 tarihi itibariyle

ÜNVANI

K İ Ş İ

ÜNVANI

K İ Ş İ

İnşaat Mühendisi

63

Şube Müdürü

2

Makina Mühendisi

13

Araştırmacı

7

Ziraat Mühendisi

39

Avukat

0

Jeoloji Mühendisi

14

Doktor

1

Jeofizik Mühendisi

1

Şef

4

Elektrik Mühendisi

5

Hemşire

2

Elek.Ve Haber. Mühendisi

2

Daktilograf

1

Elek.Elektronik Müh.

2

Memur

26

Bilgisayar Mühendisi

3

Hizmetli

2

Kimya Mühendisi

1

Koruma Güvenlik Görevlisi

125

Harita Mühendisi

10

Bilgisayar İşletmeni

3

Maden Mühendisi

7

Sivil Savunma Uzmanı

1

Meteoroloji Mühendisi

2

Veri Hazırlama Ve Kont.İşl.

17

Çevre Mühendisi

3

Programcı

1

Mimar

3

Ayniyat Saymanı

1

Kimyager

0

Bekçi 

1

İnşaat Teknikeri

10

 

Harita Teknikeri

3

Elektrik Teknikeri

7

Makina Teknikeri

8

Petrol Teknikeri

1

Bilgisayar Teknikeri

0

Endüstriyel Elekt. Teknikeri 1

Biyolog

1

Otomotiv Teknikeri

1

Teknisyen

16

İstatistikçi

1

Arkeoloğ

1

TOPLAM

218

TOPLAM

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Memur

407

S/S daimi personeli

865

Geçici (Rasatçı)

6

TOPLAM

1278


 

Yukarı

ARAÇ - GEREÇ   DURUMU

Bölgemizde 33 adet inşaat makinası, 10 adet sondaj makinası, 38 adet taşıma makinası, 59 adet taşıma vasıtası olmak üzere toplam 140 adet ana ekipman ile 104 adet yardımcı ekipman ve ataşmanları mevcuttur.

 

DSİ X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

MEVCUT ANA GRUP EKİPMANLARI TOPLAM
1-İNŞAAT MAKİNALARI  
Greyder 5
Dozer 6
Ekskavatör 12
Loder 7
Yükleyici ve Bekolu Zıraat Traktörü 1
Las.Tek.Kanal Kazıcı Yük.Hid. 2
TOPLAM 33
   
2-SONDAJ MAKİNALARI 10
   
3-TAŞIMA MAKİNALARI  
Damperli Kamyon 23
Sabit Kar. Kamyon 5
Su Tankeri 4
Akaryakıt Tankeri 1
Treyler 5
TOPLAM 38
4-TAŞIMA MAKİNALARI  
Binek (Taksi) 3
Arazi Binek ( Daihatsu ) 4
Kaptıkaçtı ( Taksi- STW ) 14
Arazi Kaptıkaçtı ( STW ) 5
Pick-Up ( Çift Sıra ) 6
Arazi Pick-Up ( Çift Sıra ) 13
Minibüs 8
Otobüs 6
TOPLAM 59
GENEL TOPLAM 140

DSİ X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPMAN DURUMU

A-ANA GRUP EKİPMANLAR

MEVCUT

İHTİYAÇ

TOPLAM

İnşaat Makinaları

33

----

33

Sondaj Makinaları

10

----

10

Taşıma Makinaları

38

7

45

Taşıma Vasıtaları

59

72

131 

TOPLAM

140

79 

191

 

 

 

 

B-YARDIMCI EKİPMAN VE ATAŞMAN

104

9

113

 

 

 

 

BÖLGE TOPLAMI

244

88

332

Yukarı

 

   
DSİ Genel Müdürlüğü