DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Toprak ve Su Kaynakları
DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR
 SULAMA PROJELERİ  

Bölge faaliyet sahasının 1 357 732 ha ( % 33 ) kısmında kuru ve sulu şartlarda tarım yapılmaktadır.

            Bugüne kadar hazırlanan Bölge Müdürlüğümüz projelerine göre 789 989 ha arazisinin teknik ve ekonomik olarak sulanabilirliği belirlenmiştir.

Bölge sınırlarımızın içerisinde yer alan 2 havzanın toplam yüzeysel  su potansiyeli  ortalama 19 700 hm³’tür. Bugüne kadar yapılan etütlere göre 800 hm³ emniyetli YAS rezervi belirlenmiştir.

             İşletmeye açılan barajlar ve sulama tesisleri ile 2007 yılı sonu itibarı ile bürüt 42 134 ha ( net olarak 38 697 ha ) alan DSİ’ce sulanmaktadır. Bu miktar bugüne kadar ekonomik olarak sulanabilirliği tespit edilen sahaların yaklaşık olarak % 5 ’ine tekabül etmektedir.

             Bugüne kadar 16 adet baraj ve parelelinde 33 adet sulama projesinin etüdü yapılarak rapor haline getirilmiştir. Bu raporların 14 adedi öninceleme, planlama ve kat’ i proje aşamasında biten ve devam eden sulama projeleri kapsamındadır. Geriye kalan 8 adedi işletmeye açılan büyük su işleri, 11 adedi ise işletmeye açılan küçük su işleri sulama projeleri kapsamımda olup, proje karekteristiklerine göre ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı toplam 42 134 ha’ dır.

 Barajların 7 adedinin ( Karakaya, Kralkızı, Dicle, Batman, Devegeçidi, Derik-Dumluca ve Çınar-Göksu Barajları ) inşaatları tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

             İnşaatı devam eden 4 adet sulama projesinin tamamlanması ile  birlikte 162 752 ha, (Kralkızı-Dicle-Cazibe, Kralkızı-Dicle Pompaj, Batman Barajı Sağ Sahil, Batman Barajı Sol Sahil) arazi daha sulu tarıma kavuşturularak, toplam sulanan sahalar 204 886 ha’a ulaşacaktır. ( % 26 )

             Bugüne kadar tamamlanan HES projeleri ile yılda ortalama 8 329 GWh ( % 42 ) enerji üretimi yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz hudutları dahilinde 2008 yılı yatırım  proğramında olan ve 2009 yılı yatırım proğramına  teklif edilecek  HES’lerin   tamamlanması  durumunda toplam enerji üretimi  12 162 GWh  ( % 61 ) olacaktır.

 İçmesuyu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı, Diyarbakır Arıtma Tesisi İnşaatı (255 000 m3/gün) tamamlanarak Dicle Barajından, 2015 yılı ihtiyacı 91,8 hm³/yıl su temin edilmiştir. 

 Siirt Acil İçmesuyu Projesi kapsamında, isale hattı ve Siirt içmesuyu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla  Kezer çayından, Siirt iline, Kurtalan, ve Aydınlar ilçeleri ile Kayabağlar ve Atabağı Beldelerine 2045 yılı ihtiyacı  33.6 hm³/yıl su temin edilecektir.

 Mardin-Kızıltepe İçmesuyu Tesisleri ve İsale Hattı inşaatı tamamlandığında Beyazsu kaynağından  Mardin İli, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri ile Ortaköy beldesi ve Girmeli köy grubunun 2040 yılı ihtiyacı olan 49,038 hm³/yıl içmesuyu temin edilecektir.

   Şırnak İçmesuyu temini  iki kademede yapılması planlanmış, Şırnak içmesuyu tesisleri ve  isale hattı 1. kademe inşaatı  ihale edilmiştir. Proje ile Mijin kaynağından Şırnak ili, Hilal, Şenoba ve Balveren beldeleri ile Geçitboyu köyüne 2020 yılı ihtiyacı olan 8,073 hm³/yıl İçmesuyu temin edilecektir.

             Batman ili İçme ve kullanma suyu 2040 yılı ihtiyacı olan 57,3 hm³/yıl içmesuyu temin edilmesi için ‘’Batman İçmesuyu Planlama ve Uygulama Projesi’’ kapsamında Zilek kaynağı Batman Barajı ve Garzan Barajı alternatifleri çalışılmaktadır.


Yukarı

 

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE TOPRAK KAYNAKLARI İLE HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

1.    GENEL BİLGİLER
   Nüfus (ADNS)       3 386 508 kişi
   Yüzölçümü   41 163 km2
   Rakım  340 - 1300 m
   Yıllık ortalama yağış 752 mm
   Ortalama akış verimi     13,85 l/s/ km2
   Ortalama akış / yağış verimi 0,56
2.    SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ
   Yerüstü suyu 19 700 hm3
   Yeraltı suyu       800 hm3
   Toplam su potansiyeli   20 500 hm3
   Doğal göl yüzeyleri   -
   Baraj rezervuar yüzeyleri  84 610 ha
  Seddelemeli rezervuar yüzeyleri -
   Gölet rezervuar yüzeyleri    2 606 ha
   Akarsu yüzeyleri  10 730 ha (584 Habur + Hezil)
   Toplam su yüzeyi    97 946 ha

3.   TOPRAK KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE KULLANIM ŞEKLİ

KHGM Etüt Sonuçları

   Tarıma elverişli arazi 1 357 732 ha, %33
   Çayır - Mer ’a 1 283 994 ha, %32
   Orman - Fundalık 1 243 014 ha, %30
   Diğer arazi    231 590 ha, %5
   Toplam 4 116 330 ha, %100
   Sulanabilir arazi 1 300 181 ha

DSİ Etüt Sonuçları 

   Etüt edilen arazi 1 152 184 ha, %28
   Sulamaya elverişli arazi 1 012 572 ha, %78
   Ekonomik olarak sulanabilir arazi    802 963 ha, %62
4.   SULAMA

DSİ Sulamaları

   Öninceleme aşamasında olan   33 092 ha, % 4
   Planlama aşamasında olan 134 126 ha, % 18
   Planlaması tamamlanan 154 639 ha, % 20
   Kesin projesi hazırlanmakta olan 263 249 ha,  % 33
   Kesin projesi tamamlanan   97 893 ha, % 12
   2009 yılı yatırım programında olan ve
   inşaatı devam eden projeler
  64 859 ha, % 8
   İşletmede olan projeler   42 134 ha, % 5
Bölge Toplamı 789 989 ha, %100

Diğer Sulamalar

   Kooperatif Sulaması   36 870 ha
   KHGM Sulamaları   18 369 ha
   Halk Sulamaları 142 781 ha
   Diğer Sulamalar Toplamı 198 020 ha
Bölge Genel Sulamalar Toplamı 999 911 ha
5.    ENERJİ

Hidroelektrik Enerji

   Etüt programında yer alan veya ileriki
   yıllarda ele alınacak olan
      949 MW, %18,    3 683Gwh/yıl, %19
   Planlama ve proje aşmasında       925 MW, %17,    4 060 Gwh/yıl; %20
   İnşa halinde olan    1 200 MW, %23,    3 833 Gwh/yıl, %19
   İşletmede olan     2 218 MW, %42,   8 329 Gwh/yıl, %42
   Bölge hidroelektrik enerji toplamı   5 292 MW, %100,  19 905 Gwh/yıl, %100  
   Bölge toplam enerji üretimi 5 292 MW 19 905 Gwh/yıl
6.    İÇME VE KULLANMA SUYU
   Yatırım programında yer alan   35,10 hm3/yıl
   Diyarbakır K.İçme Suyu II Merhale(Planlanan)   71,40 hm3/yıl
   Diyarbakır Kenti İçme I Merhale(İşletmede)  71,40 hm3/yıl
  İşletmede Olan Gözeli Kaptajı(Belediye)   12,50 hm3/yıl
   İşletmede Olan Serapgüzeli Yer altı Suyu( DSİ )   15,70 hm3/yıl
  Acil İçme Suyu Projesi (DSİ)  20,40 hm3/yıl
 Mevcut diğer projeler (Kent + Özel Kuyu)    4,70 hm3/yıl
 İşletmeden çıkarılacak olan kaynaklar (Meskun mahallerde kalan ve özelliğini kaybeden kuyular)    7,80 hm3/yıl
Bölge Toplamı 223,40 hm3/yıl
7.    TAŞKIN, KURUTMA VE  ISLAH TESİSLERİ
   Planlama ve kesin projesi tamamlanan 35 adet T.K. ile 298 ha arazi ve 17 meskun mahal
   İnşa halinde olan 22 adet T.K.ile 1010,9 ha arazi ve 43 meskun mahal
   2010 yatırım yılına teklif edilebilecekler 35 adet T.K. ile 298 ha arazi ve 17 meskun mahal
   İşletmede olan 67 adet T.K. ile 465 ha arazi ve 41 meskun mahal

 

Yukarı

 

 
DSİ Genel Müdürlüğü