DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

  

 

Edirne İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Kırklareli  İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Tekirdağ İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler

 

 

 

TARİHÇESİ

Bölge Müdürlüğümüz Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü  Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki     6 200 Sayılı Kanun  13.04.1960 tarihinde kurulmuştur. 

Trakya’da   DSİ’ ye ait bir ünitenin kurulması 1943 yıllına dayanır. O yıllarda Amerikan Mühendisleri Birliğinden bir grup Meriç havzasında incelemelerde bulunmuşlar ve İpsala Merkez olmak üzere bağlı kısım mühendisliklerinden oluşan bir Başmühendislik kurulmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Buna istinaden Bursa I. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 05.04.1955 tarihinde İpsala' da  İşletme Başmühendisliği ile Edirne Şube Başmühendisliği kurulmuştur.

 İpsala’da kurulan İşletme Başmühendisliği, 1957 yılında Keşan’a daha sonraları tekrar İpsala’ya taşınarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Bölge Müdürlüğümüzün kurulması ile İpsala DSİ İşletme Başmühendisliği, Bursa Bölgesinden ayrılarak Edirne Bölgesine bağlanmıştır.

 


 

GÖREV ALANI

Yurdumuzun Su ve Toprak Kaynaklarını geliştirmekle yükümlü Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölgesinden birini teşkil eden Bölgemiz, Trakya’da Edirne merkez olmak üzere Tekirdağ ve Kırklareli İllerini kapsamaktadır. 2012 Yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre; Edirne 398.582, Kırklareli 340.559 ve Tekirdağ 874.475 olmak üzere toplam 1.593.247’dir. Bu üç ilimizin yüzölçümü Edirne 6 119 km2, Kırklareli 6 304 km2 ve Tekirdağ  6 339 km2 olmak üzere toplam 18 762 km2’dir. Bölgemiz alansal olarak Türkiye’nin % 2,4 , nüfus olarak ise   % 2,1’ini oluşturmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanı içinde yer alan Edirne İlinde Merkez ilçe dahil olmak üzere 9 İlçe, 15 Belde, 247 Köy bulunmaktadır. Kırklareli  İlinde ise Merkez ilçe dahil olmak üzere 8 İlçe, 18 Belde, 173 Köy bulunmaktadır. Tekirdağ İli 6360 sayılı kanunla Büyük Şehir Statüsüne gelmiş olup, belde, bucak teşkilatları kaldırılmıştır. Merkez İlçe dahil olmak üzere 12 İlçe vardır. Köyler  ise mahalle olarak ilçelere bağlanmış olup 347 adettir.

 

Yukarı

 

 
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Londra asfaltı  22100 / EDİRNE
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli