DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

  

2014 Yılı Sulama Birlikleri Bütçe Denetim Raporları

 

 

 

TARİHÇESİ

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26   bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz 1951 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı Su İşleri Reisliği'nin   32. Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 1  Mart 1954  tarihinde DSİ  Genel Müdürlüğünün  kurulması ile DSİ Ankara 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 53. Şube Başmühendisliği unvanı ile görevini  sürdürmüştür.

          DSİ 12.Bölge Müdürlüğü 1 Haziran 1960 tarihinde kurulmuştur. Bölge sınırları KAYSERİ merkez olmak üzere Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat illeri olarak belirlenmiştir. Sivas 1967 yılında V.Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Bundan sonra Bölge Müdürlüğümüz geriye kalan 4 ilimizin 43 077 km²'lik sahası içinde 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Kuruluş Yasası, 1053 ve  167 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla her aşamadaki çalışmaları yürütmektedir. 

GÖREV ALANI

DSİ 12. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesinde yer almakta  Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat illerinin toplam  43 077 km²' lik alanını kapsamaktadır. Bölge  hizmet alanında bulunan 4 ilde 2008 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 2 173 026  kişi yaşamaktadır.

 

 

Yukarı

 

 

 

 
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Cd.. Kocasinan 38060 / KAYSERİ
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli Nevşehir İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler Kayseri İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler Yozgat İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler Kırşehir İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler