DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

  

TARİHÇESİ

DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün görev alanının en ilginç özelliği Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer almasıdır. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı aynı zamanda proje alanını da ikiye bölmektedir. Batıda, Avrupa yakasında en belirgin coğrafi yapılar doğal bir liman olan Haliç, Büyükçekmece ve Küçükçekmece lagün gölleri ve birbirini izleyen alçak tepeler arasında kalan küçük drenaj alanlarıdır.

Doğuda; Asya yakasında ise dik İstanbul Boğaz yamaçlarından sonra topoğrafik yapı, tepelerden dağ oluşumlarına doğru değişmektedir. Bölgedeki dağ oluşumları Doğuda Köroğlu Dağları ile 2378 metreye, Batıda ise Istranca Dağları ile 1031 metre kotlarına kadar yükselmektedir.

Bölgede Marmara ve Batı Karadeniz iklimi etkindir. Bu ılıman iklim kuşağında yazları sıcak ve az yağışlı, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Topoğrafik yapı ve bölgede bulunan göl ve barajlar mevcut iklimi etkilemektedir. Kıyıya paralel olarak ve kıyı boyunca uzanan dağlar Karadeniz’den gelen yağmur bulutlarının iç kesimlere doğru hareketini engellemektedir. Bu nedenle kıyı kesimler iç kesimlere oranla çok daha fazla yağış almaktadır. Bölgede yıllık yağış 500 mm ile 1000 mm arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağış 781 mm dir. Toplam yağışın yaklaşık %85’i Eylül-Mayıs ayları arasında düşmektedir.

Bölgede ortalama sıcaklıklar 6.3oC ~ 13oC arasında değişmektedir. Hava sıcaklığının 0oC nin altına düştüğü süreler kısadır. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 5.4oC, Ağustos ayı ortalaması 23.4oC olan İstanbul’da yıllık ortalama sıcaklık ise 14oC dir.

Bölgede etkin rüzgar Kuzey, Kuzeydoğu yönünden esmektedir. İstanbul için etkin rüzgar yönü Kuzey olmakla beraber, yıl içinde hava koşullarına ve mevsimlere bağlı olarak rüzgar yönünde değişiklikler olmaktadır. Kış aylarında kuzeydoğu, ilkbaharda Batı-Güneybatı, Nisan ve Mayıs aylarında Kuzeybatı ve Kuzey, Yaz aylarında Kuzey ve Kuzeybatı, Sonbaharda Güneybatı ve Kuzeybatı İstanbul’daki etkin rüzgar yönleridir.

Bölgenin yerleşim tarihi 4500 yıl öncesine kadar gitmektedir. Milattan önce 658 yılında kurulmuş olan İstanbul kenti, 2500 yıl önce ilk kentleşen ve 11. yüzyılda ilk metropol haline dönüşen kent ünvanlarına da sahiptir. Bugün ise Avrupa Kıtası’nın en büyük metropol kentlerinden biridir. İstanbul’a su sağlanması kentin tüm tarihi boyunca önemli bir sorun olmuştur. Roma ve Bizans İmparatorlukları dönemlerinde su, Belgrad ormanlarındaki pınarlardan sağlanmış, Kırkçeşme ve Halkalı tesisleri ile halka ulaştırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu pınarlar kullanılmış, ayrıca 1620-1820 yılları arasında yapılan 7 adet alçak bend ile, yöredeki yüzeysel sular toplanarak kente verilmiştir. Kentin gelişimine bağlı olarak 1730 yılında yapılmış olan Taksim su tesislerinin yetersiz kalmaya başlaması sonucu 1881 yılında bir Fransız şirketine Terkos Gölünden kente su getirme görevi verilmiştir. Terkos sistemi bölgede basınçlı sistemle çalışan ilk su sistemi olmuş ve Cumhuriyet döneminde (1932 yılında devletleştirilinceye kadar) Fransızlar tarafından işletilmiştir. Sistem 1932 yılında İstanbul Sular İdaresi’ne devredilmiştir.

Cumhuriyet döneminde İstanbul ve civarında kentleşme ve sanayileşmede görülen hızlı artış, su gereksinimini de arttırmıştır. Özellikle 1950’li yıllarda görülen büyük göç hareketleri ile su sağlanması çalışmalarıda hızlanmıştır.          

 

GÖREV ALANI

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü esas olarak 39 ilçeye bölünmüş olan İstanbul iline su sağlanması amacıyla kurulmuştur. Ayrıca Kocaeli’ne bağlı Gebze ilçesi de içmesuyu açısından İstanbul su dağıtım sistemine bağlı olduğu için DSİ 14. Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde sayılmıştır.12.6.1993 gün ve 93/4539 sayılı ve 20.12.1993 gün ve 93/5207 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile yeniden kurulan DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün görev alanı, sadece Büyük İstanbul Su Temin Projesi ile ilgili çalışmaları kapsamak üzere Düzce, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli illerini de içine alarak genişlemiştir. Böylece DSİ 14. Bölge Müdürlüğü görev alanı; Batı’da Bulgaristan sınırından Doğu’da Melen Çayı’na, Kuzey’de Karadeniz’den Güney’de Marmara Denizi’ne kadar uzanan 37 974 km2 lik bir alanı ve İstanbul dahil 6 ili kapsar bir duruma gelmiştir

İlin adı

Yüzölçümü

Nüfus 2005

Nüfus 2008

Nüfus 2009

Nüfus 2010

Nüfus 2012

İstanbul

5.198

11.331.964

12.569.041

12.915.158

13.255685

13.854.740

Kocaeli

3.626

1.331.870

1.392.733

1.522.408

1.560.138

1.634.691

Kırklareli

6.550

327.488

218.071

333.179

332.791

341.218

Tekirdağ

6.218

692.792

521.554

783.310

798.109

852.321

Düzce

11.051

326.769

184.022

335.156

338.188

346.493

Sakarya

4.817

771.433

 622.046    

861.570

872.872

902.267

TOPLAM

37.460

14.782.316

13.492.688

16.750.781

17.157.783

17.931.730

1953 yılında 6200 sayılı yasa ile kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu çalışmaları üstlenmiştir. 1962 yılında “İstanbul İçme Suyu Projesi İstikşaf Raporu” yayınlanmıştır. 1964 yılında DSİ Genel Müdürlüğü ile Amerikan şirketler topluluğu olan TAMS (Tibbets-Abbett, Mc Carthy, Stratton) ve bir Türk firması olan Enerji-Toprak-Su Müşavir ve Mühendislik Limited Şirketi tarafından ortaklaşa olarak İstanbul-İzmit yöresine içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmasına yönelik master plan çalışmaları başlatılmış ve 1965 yılında “İstanbul-İzmit İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temin Projesi” yayınlanmıştır. 1968 yılında, yapılan çalışmaları daha aktif bir şekilde yürütebilmek için merkezi İstanbul olmak üzere DSİ 14. Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. Daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destek kredisi ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde kısa adı DAMOC olan bir konsorsiyum tarafından “ İstanbul Bölgesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Plan ve Fizibilite Raporu ” hazırlanmıştır.

DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün 1989 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılması üzerine İstanbul’da DSİ I. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 14. Şube Müdürlüğü ve İstanbul Tesisleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Bu dönemde; Japonya’dan sağlanan kredi ile Japon Nippon Koei firmasına Büyük İstanbul Su Temin Projesi – Büyük Melen Sistemi Fizibilite Raporu hazırlattırılmıştır. 1991 yılında onaylanan bu raporda, İstanbul’un 2040 yılına kadar olan su gereksinmesinin Melen Çayından sağlanması öngörülmüştür. Çalışmaların yoğunluğu ve önemi; merkezi İstanbul olmak üzere DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün yeniden kurulmasını gündeme getirmiş ve 1993 yılında Bölge Müdürlüğü, yetki ve görev alanı tanımlanarak yeniden kurulmuştur. 1995 yılında Kuveyt’ten sağlanan Büyük İstanbul İçmesuyu 2. Merhale Projesi kapsamında Yeşilçay Sistemi çalışmaları başlatılmıştır.

 

Yukarı

 

 

 
DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Libadiye Cad.34 696 K.Çamlıca - ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli