DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

  

Afyon İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler

 

 

 

TARİHÇESİ

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan DSİ Genel Müdürlüğü'nün 26 bölgesinden biri olan Bölge Müdürlüğümüz 24.04.1969 tarihli Bakanlık Olur'u ile kurulmuş ve 15.06.1969 tarihinde Bölge Müdürü atanması ile fiilen göreve başlamıştır. 

GÖREV ALANI

DSİ 18. Bölge Müdürlüğünün çalışma alanı Isparta merkez olmak üzere; Afyonkarahisar, Burdur illeri ile Konya ilinin Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerini kapsamaktadır. Bölge Müdürlüğümüz anılan bu sınırlar içerisinde toplam 31487 km2  alandaki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde, ön inceleme aşamasından uygulama ve işletme aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. 2009 yılı nüfus sayımı neticelerine göre Bölge sınırları içinde 1 508 179* kişi yaşamaktadır.(*Kaynak: www.tuik.gov.tr)

 

 

Yukarı

 

 

 

 
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Eğridir Yolu Üzeri   / ISPARTA
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli