DSİ Genel Müdürlüğü
                      

Tanıtım

 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden Yeraltısuyu Belge İşlerinde Teknik Sorumlu, Sondör ve Sondaj Firmalarından İstenecek Belgeler                                                                                                                                    

İzmir İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler Uşak İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler Manisa İli işletmede ve inşa halinde olan  tesisler

 

 

 

TARİHÇESİ

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 01.03.1954 tarihinde Kurulmuştur.

Görev alanı merkez İzmir olmak üzere Manisa ve Uşak İllerinin su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla ön inceleme aşamasından uygulamaya ve işletme aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. 

GÖREV ALANI

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 3 il, 50 ilçe, 1621 köy bulunmaktadır. Türkiye yüzölçümünün % 4'ü (İzmir 12 018 km2, Manisa 13 223 km2 ve Uşak 5 341 km2) Toplam 30 582 km2yi kapsamaktadır. Bu illerimizde toplam Türkiye nüfusunun % 7,7'i (İzmir 4 005 459, Manisa 1 346 162 ve Uşak 342 269 kişi) Toplam 5 693 890 kişi yaşamaktadır. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Ege Bölgesinde yeralmakta olup doğusunda 18. (Isparta), Kuzeyinde 3. (Eskişehir), 25.(Balıkesir), Güneyinde 21. (Aydın) Bölge Müdürlükleri ve batısında Ege Denizi ile çevrelenmiştir.

              

 

 

 
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:39     35 100    Bornova / İZMİR
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli