DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

  

 

 

 

TARİHÇESİ

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Kuruluş yasası, 1053 ve 167 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla 13.08.1976 tarihinde Kahramanmaraş il merkezinde kurulmuştur.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 26 bölgesinden biri olan Bölgemiz; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer almakta olup, kuzeyde Sivas, kuzeydoğuda Elazığ, doğuda Şanlıurfa, kuzeybatıda Kayseri, batıda Adana bölgeleri ve güneyde Suriye ile sınırlıdır. 

GÖREV ALANI

DSİ 20. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan toplam 29 714 km2 lik alanındaki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde ön inceleme aşamasından uygulama ve işletme aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. 2012 yılı nüfus sayımı neticelerine göre bölge sınırları içinde 3 582 313 kişi yaşamaktadır.

 

 

Yukarı

 

 

 

 
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii. 46100 / KAHRAMANMARAŞ
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli Maras İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Adıyaman  İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Kilis İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Gaziantep İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler