DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
İşletmedeki Tesisler
DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KAHRAMANMARAŞ
 



İŞLETMEDEKİ TESİSLER

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
GÖLETLER
SULAMA TESİSLERİ
TAŞKIN TESİSLERİ
İÇMESUYU TESİSLERİ


İŞLETMEDEKİ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLAR

Sıra No
Baraj ve HES Tesisinin Adı İli Amacı
1
Kartalkaya Barajı Kahramanmaraş
S-İ
2
Menzelet Barajı ve HES Kahramanmaraş
E
3
Ayvalı Barajı Kahramanmaraş
S-İ
4
Sır Barajı Kahramanmaraş
E
5
Kılavuzlu Barajı ve HES Kahramanmaraş

S-E-İ

6
Çamgazi Barajı Adıyaman
S
7
Hancağız Barajı  Gaziantep
S
8
Karkamış Barajı ve HES Gaziantep
E-T
9
Kayacık Barajı Gaziantep
S
10
Seve Barajı Kilis
İ

Yukarı

 

İŞLETMEDEKİ GÖLET VE SULAMALARI

Tesisin Adı İli
Fayda ( ha )
İşletmeye
Açıldığı Yıl
Brüt
Net
  Kızıliniş Göleti Sulaması Kahramanmaraş 323 304 1995
  İncecik Göleti Sulaması Kahramanmaraş 52 49 1996
  KAHRAMANMARAŞ İLİ TOPLAMI 375 353  
  Zülfikar Göleti Sulaması Gaziantep 77 65 1991
  Bayramlı Regülatörü Sulaması Gaziantep 693 605 2011
  Alleben Göleti Sulaması Gaziantep 149 133  
  Yamaçoba Göleti Sulaması Gaziantep 82 77 2008
  GAZİANTEP İLİ TOPLAMI 1001 880  
   Hasancık Göleti Sulaması Adıyaman 94 88 1994
  Kınık Göleti Sulaması Adıyaman 183 172 1991
  İncesu Göleti Sulaması Adıyaman 188 177 1995
  Gözebaşı Göleti Sulaması Adıyaman 100 94 1991
  Gölbaşı-Yarbaşı Adıyaman 130 117  
  Halya Reg. Sulaması Adıyaman 303 273 1991
  Karahöyük Göleti Sulaması Adıyaman 304 286 1997
  ADIYAMAN İLİ TOPLAMI 1302 1207  
  Balıklı Göleti Sulaması Kilis 370 348 1999
  Üçpınar Göleti Sulaması Kilis 426 400 2007
  KİLİS İLİ TOPLAMI   796 748  
DSİ 20. BÖLGE TOPLAMI 3 474 3 188  

 

Yukarı

 

İŞLETMEDEKİ SULAMA TESİSLERİ

A- YERÜSTÜ SULAMALARI

Tesisin Adı İli İşletmeye
Girdiği Yıl
Cazibe Sulama
( ha )
Pompajlı Sulama    ( ha )
Toplam Sulama Alanı  ( ha )
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
A- Büyük Su İşleri
29 604
25 539
10 576
9 831
40 180 35 370
Kartalkaya Sulaması K.MARAŞ
1971
22 810 20 000 - - 22 810 20 000
Andırın Sulaması K.MARAŞ

1983

3 476 2 550 - - 3 476 2 550
Göksun Sulaması K.MARAŞ
1983
3 318 2 989 2 842 2 561 6 160 5 550
Kalealtı Pompaj Sul. K.MARAŞ
1992
- - 7 734 7 270 7 734 7 270 
B- Küçük Su İşleri 375 353     375 353
K.MARAŞ İLİ TOPLAMI 29 979 25 892 10 576 9 831 40 555 35 723
A- Büyük Su İşleri
12 045
11 044
10 164 9 554 22 209 20 598
Hancağız Sulaması G.ANTEP
1989
6 945
6 250
- -

6 945

6 250
Belkıs-Nizip Projesi G.ANTEP   - - 10 164 9 554 10 164 9 554
Kayacık Barajı Sulaması G.ANTEP
2006-2007
5 100
4 794
- -

5 100

4 794
B- Küçük Su İşleri 1 001 880 - - 1 001 880
G.ANTEP İLİ TOPLAMI 13 046 11 924 10 164 9 554 23 210 21 478
A- Büyük Su İşleri
11 690
10 520
2 806
2 638
14 496 13 158
Çamgazi Barajı Sul. ADIYAMAN
2005
8 000
7520
 -
 -
8 000
7 520
Samsat Pompaj Sul. ADIYAMAN
2008
- -
2 806
2 638
2 806
2 638
Çelikhan Sulaması ADIYAMAN

1991

1290

1050

- - 1290 1050
Keysun Sulaması ADIYAMAN
1985
2 400  1950
-
-
2 400
1 950
B- Küçük Su İşleri 1 172 11 610 130 117 1 302 1 207
ADIYAMAN İLİ TOPLAMI 12 862 11 727 2 936 2 755 15 798 14 365
A- Büyük Su İşleri
6 900
6 486
-
-
6 900 6 486
Kayacık -Doğanpınar Projesi KİLİS
2006
6 900
6 486
- - 6 900 6 486
A- Küçük Su İşleri
796
718
- - 796 718
KİLİS İLİ TOPLAMI 7 696 7 204 - - 7 696 7 204
DSİ 20. BÖLGE TOPLAMI 63 583 56 747 23 676 22 140 87 259 78 770

 

B- YERALTISUYU SULAMALARI

Tesisin Adı İli
Fayda ( ha )
İşletmeye
Açıldığı Yıl
Brüt
Net
12 Kooperatif        103 Kuyu K.MARAŞ 4 183  4 132 1982-2010
  8 Kooperatif        98 Kuyu G. ANTEP 3 407 3260 1978-2005
DSİ 20. BÖLGE TOPLAMI 7 590 7 392  

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMEDEKİ SULAMA TESİSLERİ İCMALİ

Tesisin Adı  
Fayda ( ha )
Brüt
Net
Büyük su işleri sulamaları Bölge 83 785 75 612
Küçüksu işleri(Gölet+Yerüstü sulamaları) Bölge 3 474 3 158
YAS sulamaları Bölge 7 590 7 392
DSİ 20. BÖLGE TOPLAMI 94 849 86 162

Yukarı

İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KORUMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ

Sıra No
İli
Taşkın tesisi
adedi

Koruma alanı
( ha )

Koruduğu yerleşim
yeri adedi

1
Kahramanmaraş
69
5 155
71
2
Gaziantep
35
4 006
25
3
Adıyaman
38
945
38
4
Kilis
5
10
4
Toplam
147
10 116

Yukarı

İÇMESUYU TESİSLERİ

1- Ayvalı (Kahramanmaraş İçmesuyu) Projesi:

Ayvalı Projesi ile Kahramanmaraş ilinin 2040 yılına kadar olan olan içme kullanma ve endüstri ihtiyacını karşılamak için 52 hm3/yıl içme suyu verilecektir.Proje kapsamında 1 adet baraj, 24800 m. uzunluğunda isale hattı ve arıtma tesisi bulunmaktadır. Söz konusu ünitelerin inşaatı tamamlanmış olup 17/05/2010  tarihinde K.Maraş Belediyesi'ne devri gerçekleştirilmiştir.

 

2- Gaziantep içmesuyu projesi:
Gaziantep ilinin içmesuyu 1981 yılından bu yana 47.3 hm3/yıl kapasiteli olarak Kartalkaya barajından (Kahramanmaraş) temin edilmektedir.

3- Gaziantep acil içmesuyu projesi:
2003 yılında işletmeye alınan Çataltepe Kartalkaya terfi hattı projesi ile Kartalkaya barajı yılda 47.3 hm3 takviye edilerek 2004 yılı itibariyle, Kartalkaya barajından yılda 94.60 hm3 içmesuyu olarak Gaziantep iline verilmektedir.

4- Gaziantep acil içmesuyu projesi III. kısım:

Gaziantep ilinin acil dönemde İçme Kullanma ve Endüstri Suyunu temin etmek amacıyla Mizmilli mevkiindeki YAS kuyularından 2006 yılından itibaren 47.3 hm3/yıl su verilmektedir.

5-Kilis İçmesuyu Temini Projesi:
Kilis İçmesuyu Projesinin ham su kaynağı Kilis il sınırları içerisinde Sinnap Suyu üzerinde, 1998 - 2005 yılları arasında inşa edilen Seve Barajıdır. Seve Barajı'ndan alınıp, 11,37 km uzunluğunda 600 mm çapında CTP boru isale hatı ile arıtma tesisine iletilen hamsu 347 l/s kapasiteli tip arıtma tesisinden geçirilip Avrupa Birliği Standartları'na uygun kalitede içmesuyu üretildikten sonra, cazibe ile 204 l/s lik debi, 450 m çelik boru ile krepin kotu 687 m, hacmi 2 500 m3 olan Karataş deposuna ve 143 l/s lik bir debi de 355 mm çelik boru ile krepin kotu 736 m olan 2 500 m3 hacmindeki Çengeltepe deposuna terfili olarak iletilmektedir.

6-Adıyaman İçmesuyu İsale Hattı:

Adıyaman ilinin 2020 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı; Çelikhan ilçesi civarında yer alan Havşari, Çokpınar, Balıksırtı, Mir ve Şelale kaynaklarından karşılanması için gerekli olan Kaptaj, İsale hattı, Klorlama ünitesi, Depo ve ilgili sanat yapılarının yapılarak toplam 35 037 m ana isale hattı ve 15 000 m3 hacminde ana su deposuna iletilerek hizmete 11.11.2011 tarihinde hizmete açılmıştır.

Proje ile Adıyaman il merkezine 31,5 hm3/yıl su temin edilmektedir.

17 000 m çelik boru temini ve 2 km isale hattı kazısı yapılmıştır. 18 km isale hattı, 20 adet tahliye ve vantuz yapısı, 1 adet 15 000 m3 lük depo, 220 m lik Koçali Barajı geçişi, 180 m lik dere geçişi ve elektrik işleri imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır.

 

 

Yukarı

 
DSİ Genel Müdürlüğü