DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Kurumsal Yapı
DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN
    

 

 

TEŞKİLAT YAPISI ve İDARİ YAPILANMA

 

Bölge Merkezi, Aydın şehri içinde İzmir yolunun 5. km'si üzerinde yerleşmiştir. Burada, bölge merkez binası ve eklentileri, kalite kontrol laboratuarı, saymanlık binası, misafirhane, lokal, ve lojman binalarının bir bölümü bulunmaktadır. Bölge merkez binası ve eklentilerinde, 4 Bölge Müdür Yardımcısı, 17 adet Şube Müdürlüğü, 5 Başmühendilik ve Sivil Savunma Uzmanlığı  görev yapmaktadır.

Taşra birimlerimizi ise Aydın-211.Şube Müdürlüğü, Denizli-212.Şube  Müdürlüğü, Muğla-213.Şube  Müdürlüğü, 21-15 Sondaj Şube  Müdürlüğü, Nazilli Projeleri Başmühendisliği ile Çine Barajı ve HES Proje Müdürlüğünden oluşturmaktadır.

 


Yönetim Listesi

 Yukarı

PERSONEL DURUMU

30.12.2013 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 757 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 202'si teknik hizmetler ve 38'i GİH ile 3 Sağlık, 1 avukat, 17 4C, 491 daimi işçi ve 3 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 757 personel mevcuttu.

 

Teknik Hizmetler

202

Genel İdari Hizmetler

38

Doktor

2

Sağlık Personeli

1

Avukat

3

657 4/C Geçici Personel

17

 Daimi İşçi

491

Geçici (Rasatçı)

3

TOPLAM

757

 

TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS

İnşaat

56

Makine

21

Elektrik

6

Maden

2

Meteoroloji

6

Kimya

3

Harita

11

Ziraat

25

Jeoloji

15

Jeofizik

5

Çevre

4

Orman

3

Endüstri

1

Elektronik

5

Mimar

1

Su Ürünleri

1

Bilgisayar 1
Gıda 1

TOPLAM

167

   

TEKNİKER

32

TEKNİSYEN

7
TOPLAM 206

 


Yukarı

ARAÇ - GEREÇ   DURUMU

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 316 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Bu rakamın 91 adedi inşaat makineleri, 63 adedi hafif makineler ve 162 adedi ise diğer makineler oluşturmaktadır.

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

 

 

CİNSİ

MİKTAR

(Adet)

 A- İNŞAAT MAKİNALARI

 

 Paletli Ekskavatör

16

 Lastik Tekerlekli Ekskavatör

5

 Paletli Traktör 16

 Paletli Yükleyici

5

 Lastik Tekerlekli Yükleyici 1

 Greyder Motorlu

5

 Müt.Kar.Kamyon

24

 Seyyar Kompresör

3

 Akaryakıt Tankeri

3

 Su Tankeri

2

 Kamyon Vidanjör

1

 Sondaj Makinesi

10

Ara Toplam

91

 B- HAFİF MAKİNALAR

 

 Treyler Çekicisi

5

 Sabit Kar. Kamyon

9

 Arz Pick-Up (4x2) (4x4)

20

 Binek (4x2)(4x4)

15

 Kaptıkaçtı (4x2)(4x4)

8

 Arz. Kaptıkaçtı Hasta Nakli

1

 Lastik Tekerlekli Ziraat Traktörü

3

 Lastik Tekerlekli Ziraat Trak. Vinç.

1

 Lastik Tekerlekli Kanal Kazıcı (Hidromek)

1

Ara Toplam

63

 C- DİĞER MAKİNALAR

 

 Bıçak Angle Dozer 16
 Bum Ve İlaveleri 8
 Draglayn Kova 8
 Kamyonlu Vinç (Locatelli) 1
 Çatallı Yükleyici 2
 Nakliye Treyleri 7
 Akaryakıt Tankı Çekilir 4
 Su Tankı Çekilir 2
 Römork (4 Teker) 6
 Römork (2 Teker) 2
 Yatakhane Treyleri 46
 Mutfak Treyleri 12
 Büro Treyleri 15
 Banyo Treyleri 1
 Motorbot 1
 Vibrasyınlu Silindir 1
 Çiftli Keçi Ayağı 1
 Hidrolik Kaya Kırıcı 2
 Beton Enjeksiyon Mak. 3
 Elektrojen Grubu 22
 Santrüfüj Su Pomp 2

Ara Toplam

162

Genel Toplam

316

 

 

Yukarı

 

 
DSİ Genel Müdürlüğü