DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

  

 

TARİHÇESİ

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olur' u ile kurulmadan önce, Kuzeydoğu Anadolu Çoruh Havzasındaki projeler, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü' nün (Trabzon) görev alanı içerisinde yer almaktaydı.

Kuzeydoğu Anadolu Çoruh Havzasında Deriner, Muratlı, Yusufeli, Borçka, Artvin barajları ve HES projelerinin yürütülebilmesi amacıyla 13 Haziran 1998 tarih ve 98/49270 sayılı Müşterek Kararname ile "DSİ Çoruh Projeleri XXVI.Bölge Müdürlüğü" kurulmuştur. 

 

GÖREV ALANI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Kuzeydoğuda Ardahan ve Gürcistan, Güneydoğuda ve Güneyde Erzurum, Batıda Rize ve Kuzeyde Karadeniz ile çevrilmiştir. Bölge Müdürlüğü'nün hizmet alanı Çoruh nehri havzasında yapılacak barajlar nedeniyle, Çoruh havzasını kapsamaktadır.

Bölge Müdürlüğü, Artvin şehrindedir. Artvin ilinin yüzölçümü 7.436 km2 olup, 2011 yılı sayımına göre il genel nüfusu 166.394, il merkezi nüfusu ise 25.234'dür.

 

ÇORUH NEHRİ

Artvin İlimizle özdeşleşmiş olan Çoruh Nehri, yıllık ortalama 6,3 Milyar m³ lük akış hacmine sahip olup, Nehrin toplam uzunluğu 431 km. dir.

Çoruh Nehri' nin 410 km. lik kısmı Ülkemiz sınırları içerisinde, 21 km. lik kısmı ise Gürcistan sınırları içerisindedir.

Bayburt İlindeki Mescit dağlarından doğup Gürcistan' ın Batum İlinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, yılda 5,8 milyon m³ rusubat taşımaktadır. Türkiye' de en fazla erozyona maruz kalan havzalardan biridir.

Enerji üretilebilecek toplam düşü 1.420 m. olup, Ülkemizin en hızlı akan Nehridir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel sektörün su kullanım hakkı anlaşmaları yolu açıldıktan sonra gelen proje teklifleri ile Çoruh Havzasında; 10 adedi ana kolda, 2 adeti Berta kolunda, 2 adeti Oltu kolunda, 1 adeti Barhal kolunda, 1 adedi de Bardız kolunda olmak üzere toplam 16 adet baraj ve 162 adet Nehir tipi HES planlanmıştır.

Çoruh Havzasında; yılda 15,648 Milyar KWh yıllık enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Haziran 2014 verilerine göre) Türkiye'de üretilen toplam enerjinin (163 Milyar KWh) % 9,56 'sı, işletmedeki Hidroelektrik enerjinin ise (84,5 Milyar KWh) % 7'dir.

Bu projelerden Muratlı Barajı ve Borçka Barajı tamamlanarak hizmete girmiştir. Deriner Barajı ise12.12.2012 tarihinde açılışı yapılan 112 dev tesis ile birlikte hizmete alınmıştır.

Yusufeli Barajı ve HES 13.08.2012 tarihinde ihale edilmiş, 22.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 26.02.2013 tarihinde de temel atma merasimi yapılmıştır

 

 

 

Yukarı 

 

 
DSI 26. Bölge Müdürlüğü - Salkımlı Köyü  08100- ARTVİN
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli Artvin İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler