DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Tanıtım
 

 

 

 

TARİHÇESİ

DSİ VI. Bölge Müdürlüğü'nün çekirdeği 1929 yılında o zamanki adı ile SU İŞLERİ REİSLİĞİ'ne bağlı yurdumuzdaki ilk 7 taşra biriminden birisi olarak kurulmuş, daha sonra 25.12.1953'de Resmi Gazetede yayınlanan "Devlet Su İşleri ve Vazifeleri Hakkındaki 6200 sayılı yasa" ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü kurulunca teşkilat Bölge Müdürlüğü şekline dönüştürülmüştür.

Bölge Müdürlüğümüz kuruluşundan 1977 yılına kadar merkezi Adana'da olmak üzere Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde hizmet vermekte iken 1977 yılında Kahramanmaraş XX. Bölge Müdürlüğü'nün kurulması ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri bölgemizden ayrılmıştır. Bölgemiz Adana iline bağlı Osmaniye ilçesinin 80.il olması nedeniyle Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay illerini kapsamaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 bölgeden biri olan DSİ VI. Bölge Müdürlüğü, çalışma sınırları içerisinde ve 38 508 km² alanda 6200 sayılı Devlet Su İşleri Kuruluş Yasası, 1053, 167 ve 4373 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla her aşamadaki çalışmaları yürütmektedir. 

GÖREV ALANI

DSİ VI. Bölge Müdürlüğü Akdeniz Bölgesi'nde yer almakta olup doğusunda XX. (Kahramanmaraş), kuzeyinde XII. (Kayseri), batısında ve kuzeybatısında XIII. (Antalya) ve IV. (Konya) Bölge Müdürlükleri, güneyinde ise Akdeniz bulunmaktadır. Güneyden kuzeye gidildikçe yükseltiler artmaktadır. En önemli yükseltilerini Toros ve Nur Dağları oluşturmaktadır. Bölgemizde bulunan tarım arazileri çoğunlukla 100 m kotunun altındaki sahalardan meydana gelmektedir. Bölgemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 4 il ( Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ), 44 ilçe ve 1.637 köy ve mahalle bulunmakta olup 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 5.218.383 kişi yaşamaktadır. Bölge nüfusunun % 35'i kırsal kesimde yaşamaktadır. Bölgemiz Türkiye'nin alan olarak % 5'ini, nüfus olarak % 7,8'ini teşkil etmektedir.

 

 

Yukarı

 

 

 

 
DSİ VI. Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mahallesi, Ordu Cad. 01120 Seyhan / ADANA
Zonguldak İli Bartın İli Bartın İli Karabük İli Adana İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Osmaniye İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Hatay İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler Mersin İli işletmede ve inşa halinde olan tesisler