DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Kurumsal Yapı
DSİ VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA
    

 

 

TEŞKİLAT YAPISI ve İDARİ YAPILANMA

 

Bölge Müdürlüğümüz kuruluşundan 1977 yılına kadar merkezi Adana'da olmak üzere Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde hizmet vermekte iken 1977 yılında Kahramanmaraş XX. Bölge Müdürlüğü'nün kurulması ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri bölgemizden ayrılmıştır. Bölgemiz Adana iline bağlı Osmaniye ilçesinin 80.il olması nedeniyle Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay illerini kapsamaktadır.

Bölge Merkezi, Adana ili içerisinde Reşatbey Mahallesinde yer almakatdır.Burada bulunan Kampus sahasında Bölge Merkez binası ve ek şube müdürlükleri binası bulunmaktadır.Merkez misafirhane, lokal, ve lojman binalarının bir bölümüde bu kampüste yer almaktadır. Bölge merkez binasında 5 Bölge Müdür Yardımcısı, 11 Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Amirliği ve Sorumlu Saymanlık Müdürlüğü görev yapmaktadır. Merkez Teşkilatımızdan Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü ve Atölye tesisleri Merkez Binamıza 5 Km mesafede Yüreğir İlçesinde bulunmkatadır.

Bölge Binamız dışında Beyazevler Mahalesinde, Bölge Merkez Binamıza 4 Km mesafede 61.Şube Müdürlüğü, ASO Sulamaları Şube Müdürülüğü, Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdülüğü bulunmaktadır. Taşra birimlerimiz ise Silifke-62.Şube, Antakya-63.Şube, Ceyhan-66.Şube, Mersin-67.Şube, Adana-VI/5 Sondaj Şube Müdürlüğü, Ceyhan-ACO Sulamaları Şube Müdürlüğü ve Osmaniye ilimizde ACO Sulamalarına Bağlı Osmaniye Başmühendisliğimiz bulunmaktadır.

 

Yönetim ListesiYukarı

PERSONEL DURUMU

02.02.2007 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 2 179 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 250'Sİ teknik hizmetler, 67’i GİH ile 5 Sağlık ve 2 yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere 324’ü Memur, geri kalan 1 837’si ise S/S daimi personeldir. Geçici işçi (Rasatçı) olarak da 18 işçi çalışmaktadır. Buna göre bölgemizde çalışanların toplam sayısı geçici işçilerle birlikte 2 179 kişidir.

 

Teknik Hizmetler

250

Genel İdari Hizmetler

67

Sağlık

5

Avukat

1

Memur

324

S/S daimi personeli

1 837

Geçici (Rasatçı)

18

TOPLAM

2 179


TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS

TEKNİKER

İnşaat

61

İnşaat

10

Makine

39

Makine

5

Elektrik

6

Elektrik

4

Maden

4

Maden

0

Meteroloji

5

Harita

10

Kimya

1

Ziraat

2

Harita

8

Makine Ressamlığı

0

Ziraat

68

Seramik Sanatları

0

Jeoloji

11

Teknik Programlama

0

Jeofizik

4

TOPLAM

31

Çevre

3

 

 

Su Ürünleri

0

 

 

Orman

2

Teknisyen

10

Matematik

0

 

 

Mimar

1

 

 

Bilgisayar Mühendisi

1

 

 

TOPLAM

214

 

 

TOPLAM

273

Yukarı

ARAÇ - GEREÇ   DURUMU

12.01.2007 Tarihi itibari ile Bölge Müdülüğümüze bağlı kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 171 adet inşaat makineleri, 88 adet taşıma makineleri, 86 adet taşıma vasıtaları bulunmaktadır. Bunların yanında 1 adet 0-5 yıl arası ve 1 adette 15 yaş ve üstü olmak üzere 2 adet Hasta Nakil aracı bulunmaktadır

DSİ VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

 

 

CİNSİ

MİKTAR

(Adet)

Yaşlarına Göre Dağılımı

0-5 Yıl

5-10 Yıl

10-15 Yıl

15 Yıl üstü

 A- İNŞAAT MAKİNELERİ

 

 

 

 

 

 Paletli Ekskavatör

37

8

-

 

29

 Las. Tek. Ekskavatör

29

2

2

 

25

 Paletli Traktör

32

1

-

 

31

 Paletli Yükleyici

8

2

-

 

6

 Las. Tek. Yükleyici

7

1

-

 

6

 Greyder  Motorlu

12

1

-

-

11

 Vinçler

5

-

-

 

5

 Çatallı Yükleyici

11

-

-

1

12

 Zirai Traktörler

30

-

-

7

23

Ara Toplam

171

15

2

8

146

 B- TAŞIMA MAKİNELERİ

 

 

 

 

 

 Müt. Kar. Kamyonlar

55

6

-

-

49

 Treyler Çekicisi

11

1

-

 

10

 Sab. Kar. Kamyomlar

16

-

1

-

15

 Akaryakıt Tankerleri

4

-

-

-

4

 Su Tankerleri

2

-

-

-

2

Ara Toplam

88

7

  1

0

80

 C- TAŞIMA VASITALARI

 

 

 

 

 

 Minibüsler

5

-

-

-

5

 Pick-Up’lar

19

1

-

-

18

 Kaptı-kaçtılar

18

-

-

-

18

 Arazi Kaptı-kaçtılar

8

1

-

-

7

 Binekler

21

-

-

1

20

 Arazi Binekler

12

-

-

-

12

 Otobüsler

1

-

-

-

1

Ara Toplam

86

2

1

1

83

Genel Toplam

346

24

4

9

309

 

 

Yukarı

 

 
DSİ Genel Müdürlüğü