DSİ Genel Müdürlüğü
Bölgeler sayfasına gider
Kurumsal Yapı
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN
   
TEŞKİLAT YAPISI ve İDARİ YAPILANMA

 

Bölge Merkezi, Samsun şehri içinde 24 dekarlık bir saha üzerinde yerleşmiştir. Burada, Bölge  merkez binası ve eklentileri, kalite kontrol laboratuarı, merkezi teshin, misafirhane, lokal ve lojman binalarının bir bölümü bulunmaktadır. Bölge merkez binası ve eklentilerinde, bölge müdürü ve 3 bölge müdür yardımcısı, 12 şube müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sorumlu Saymanlık Müdürlüğü görev yapmaktadır. Merkez teşkilatımızdan Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, DSİ 7/6 Sondaj Şube Müdürlüğü ve atölye tesisleri ile   71. Şube Müdürlüğü, Samsun’a 8 km mesafedeki Atakum mevkiinde 108 dekarlık bir saha üzerinde yerleşmiştir.

Taşra birimlerimizi ise Tokat-72.Şube, Amasya-73.Şube, Sinop-74 Şube, Ordu-75.Şube  oluşturmaktadır. Bunlardan ayrı olarak, büyük projelerimizden bazılarının inşaatlarını yürütmek üzere geçici şube ve proje müdürlükleri ile inşaat kontrol başmühendislikleri kurulmuştur.Halen faaliyette olan bu geçici ünitelerimiz,kuruluş sırası ile Bafra Ovası Sulaması Proje Müdürlüğü,  Süreyyabey (Çekerek ) Barajı İnşaat Kontrol Başmühendisliği ve Topçam Barajı ve HES İnşaat Kontrol Başmühendisliği 'dir.

 


Yönetim Listesi

 Yukarı


PERSONEL DURUMU

31/07/2013 tarihi itibari ile ünitelerimizin tümünde 1 260 personel çalışmaktadır. Bunun 317'si teknik hizmetler (200 mühendis , 94 tekniker , 22 teknisyen) ve67‘si GİH, Avukatlık Hiz.  ile sağlık sınıfından olmak üzere 395 memur, geri kalan 871’ü ise Daimi S/S personelidir. Ayrıca geçici işçi statüsünde 5 personel rasatçı pozisyonunda, 9 personelde 4C statüsünde, 2 personel de 4B statüsünde çalışmaktadır.

 

 


TEKNİK PERSONEL DURUMU

MÜHENDİS

TEKNİKER

İnşaat

67

İnşaat

46

Makine

19

Makine

13

Elektrik

11

Elektrik

10

Maden

5

Maden

2

Meteroloji

5

Harita

16

Kimya

1

Ziraat

4

Harita

17

Motor

1

Ziraat

40

Tapu

1

Jeoloji

14

Seracılık

1

Jeofizik

5

TOPLAM

94

Çevre

6

 

 

Su Ürünler

3

 

 

Endüstri

1

Teknisyen

22

Mimar

2

 

 

İstatistik
1

 

 

Orman
1
 
 
Matematik
1
 
 

Bilgisayar

2

 

 

TOPLAM

201

 

 

TOPLAM

317
Yukarı

 


ARAÇ - GEREÇ   DURUMU

Bölgemizin merkez ve taşra üniteleri kayıtlarında araç ve iş makinası parkı ile teçhizat olarak, 11 Adet binek, 10 Adet arazi binek, 8 adet kaptıkaçtı, 5 Adet Arazi kaptıkaçtı, 9 adet pick-up, 32 adet muhtelif cins ve kapasitede kamyon, 7 adet treyler çekicisi , 1 adet su tankeri, 3 adet akaryakıt tankeri , 7 adet greyder, 25 adet paletli traktör,1adet zirai traktör , 33 adet ekskavatör ve 11 adet yükleyici olmak üzere toplam 163 adet araç ve iş makinesi bulunmaktardır.

              

 

 

 

 

Yukarı

 

 
DSİ Genel Müdürlüğü