Page 10 - gap-brosur

Basic HTML Version

GAP’IN TARİHİ GELİŞİMİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri ile Fırat Nehri Üzerindeki araştırmalar
1936 yılında başlamıştır. 1935 yılında kurulan EİEİ tarafından, 1936 yılında Fırat
üzerinde Keban ve Kemaliye Akım Gözlem İstasyonları (AGİ) ve 1945 yılında
Dicle üzerinde Diyarbakır AGİ açılmış, ileri yıllarda kullanılacak olan veriler toplanmaya
başlamıştır. 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla hızlandırılmış bir
şekilde yürütülen etüt çalışmaları sonucunda, önemli havzalardan başlamak üzere tüm
havzayı içine alan “Havza İstikşaf Raporları” hazırlanmıştır.
1966 yılında gövde inşaatı temeli atılan ve 1974 yılında hizmete giren Keban
Barajı 1 330 MW gücündeki santralı ile 6 TWh/yıl enerji üretip, 14 Milyar m faydalı
hacmi ile en önemli tesislerden biri olmuştur. DSİ tarafından 1967 yılında yayınlanan
Fırat İstikşaf Raporu’nda, Keban’ın mansabında Yüksek Taşüstü ve Hisarköy olmak
üzere iki baraj ve toplam 1 900 MW gücünde iki santral ile 8,1 TWh/yıl elektrik enerjisi
üretimi ve 480 000 ha arazinin sulanması öngörülmüştür. Bu planın değişik bir şeklinde,
Karakaya, karababa barajlarının bulundugu iki barajlı bir sistemle, her iki barajın
haznesinden alınacak su ile sulama alanlarına cazibe ile su iletimi önerilmiştir. Öte
yandan 1968 yılında yayınlanan DSİ’ nin Dicle Havzası İstikşaf Raporu’nda çeşitli
boyutlarda 20 baraj ile 190 000 ha arazinin sulanması; toplam 770 MW gücünde
16 satral ile 3,9 TWh/yıl elektrik enerjisi üretimi öngörülmüştür.
3