Page 13 - gap-brosur

Basic HTML Version

Atatürk’ün emri ile Fırat nehrinde
araştırmalar başladı.
Atatürk Barajı
elektrik üretmeye başladı.
ŞanlıurfaTünellerinden
Harran Ovasına su verildi.
Kıralkızı ve Dicle Barajlarında
su tutuldu.
Batman Barajında su tutuldu.
Karkamış Barajı ve
HES tamamlandı.
Birecik Barajı ve
HES tamamlandı.
Ilısu Barajı ve HES
inşaatına başlandı.
GAP Eylem Planı
uygulamaya konuldu.
Aşağı Mardin Ana Kanalı
ihale edildi.
Suruç Projesi Ana İletişim Kanalı
ihale edildi.
Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı
ihale edildi.
Yukarı Harran Ana Kanalı
inşaatı tamamlandı.
Silvan Barajı inşaatına başlandı.
Aşağı Mardin Ana Kanalı ve
Kralkızı-Dicle cazibe Ana Kanalı
işinde sona gelindi.
Keban boğazında jeolojik ve
topografik etütler başladı,
akım istasyonları teşkil edildi.
DEVLET SU İŞLERİ KURULDU
Keban Barajı’nın temeli atıldı.
Keban Barajı hizmete girdi böylece
manbasındaki GAP barajları için
düzenli su sağlanacak.
Karakaya Barajı inşaatına başlandı.
Aşağı Fırat ve Dicle Projeleri
birleştirilerek GAP adı altında
toplandı.
Atatürk Barajı derivasyon
tünelleri ve Şanlıurfa tünellerinin
inşaatına başlandı.
Karakaya Barajı
elektrik üretmeye başladı.
Atatürk Barajında su tutuldu.
1961 yılında kurulan Fırat Planlama Amirliği
“Fırat Havzası İstikşaf Raporu” nu
1964 yılında yayınladı. 1967 yılında tamamlanan
“Aşağı Fırat Projesi İstikşaf Raporu” nu
1970 yılında hazırlayan
“Aşağı Fırat Fizibilite Raporu” izledi
1971’ de Dicle Havzası İstikşaf Raporu”
yayınlandı.