Page 14 - gap-brosur

Basic HTML Version

Dicle ve Fırat akımlarının yıldan yıla ve yıl içinde mevsimlik olarak büyük
değişiklik göstermesi, Türkiye’deki barajların inşasında önce bütün havzada
(Türkiye, Suriye ve Irak’ta) büyük taşkın ve kuraklıklara sebep olmuştur.
Türkiye hidroelektrik enerji potansiyelinin % 21’i
sulama potansiyelinin % 20’si GAP’tadır.
GAP, sadece su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi
projesinden çok, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatını
büyük ölçüde etkileyici karakterde olan ve arkasından
kentsel-kırsal altyapı, tarımsal altyapı,ulaştırma, sanayi,
eğitim, sağlık, konut ve turizm gibi diğer sektörleri de
gelişmeye yönlendirici karakterde bir entegre kalkınma
projesidir
Proje, bölgede yer alan Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Kilis illerinin
tamamını veya bir kısmını kapsamaktadır. Bu illerde 2010
yılı sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık % 10’unun
yaşadığı belirlenmiştir.
GAP ve TÜRKİYE
NÜFUS ORANI