Page 16 - gap-brosur

Basic HTML Version

Güneydoğu Anadolu Projesi ile Dicle ve Fırat nehirleri ve kolları üzerinde
22 baraj ve 19 hidroelektrik santral yapılarak, 7 300 MW kurulu güç ile yılda
27 milyar kWh enerji üretimi ve GAP Eylem Planına göre ekonomik olarak
sulanabilir 1 058 000 hektarlık alanda sulama yapılması hedeflenmektedir. Bu
13 büyük projenin 7’si Fırat havzasında 6’sı ise Dicle havzasında yer almaktadır.