Page 23 - gap-brosur

Basic HTML Version

İnşaatı devam eden şebeke inşaatlarına ilave olarak GAP Eylem Planı
kapsamında; 211 075 hektara hizmet edecek Aşağı Mardin Ana Kanalı, 94 814 hektara
hizmet edecek Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalları, 97 893 hektara
hizmet edecek Kralkızı Dicle Cazibe Sulaması Ana Kanalı, 51 702 hektara hizmet
edecek Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanalı ile Günışık Ana Kanalı, 245 372
hektara hizmet edecek Silvan Barajı Ana İletişim Kanalı olmak üzere toplam GAP’ın
%39’una karşılık gelen yaklaşık 700 000 hektar alana hizmet edecek adet ana
kanal inşaatı ihalesi gerçekleştirilerek işe başlanmıştır. Söz konusu ana kanalların
bir kısmı tamamlanma aşamasına gelmiş, bir kısmı ise 2012 yılı sonunda
tamamlanacaktır.
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Ana Kanalı İnşaatı
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanalı İnşaatı
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanalı İnşaatı
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım ikmali
Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı
Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı
Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı
Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İkmali
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletişim Kanalı 1. Kısım İnşaatı
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletişim Kanalı 2. Kısım İnşaatı
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı İnşaatı
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı İnşaatı
Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanal İnşaatı
Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı
Silvan Barajı İletişim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli)
Silvan Barajı İletişim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli)
Günışık Ana Kanalı Pompa İstasyonu