Page 24 - gap-brosur

Basic HTML Version

İş Şanlıurfa ili Merkez ve Viranşehir ilçeleri sınırları
dâhilinde yer almaktadır. 28 530 m uzunluğundaki Aşağı
Mardin Kanalı 1. Kısım inşaatına 2008 yılında başlamış
ve 2012 yılında tamamlanmıştır.
İş Şanlıurfa ili Merkezi ve Harran ilçeleri sınırları
dâhilinde yer almaktadır. 42 762 m uzunluğundaki Aşağı
Mardin Ana Kanalı 2. Kısım inşaatına 2008 yılında
başlanmış ve 2012 yılında tamamlanmıştır.
İş Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi ile Mardin ili Derik ilçesi
sınırları dâhilinde yer almaktadır. 37 308 m
uzunluğundaki Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım
inşaatına 2008 yılında başlanmış ve 2012 yılında
tamamlanmıştır.
Diyarbakır ili Merkez ilçesi sınırları dâhilinde yer
almaktadır. Sulama sahası bulunmayan ancak 97 893
hektar tarım arazisinde sulama suyunu iletecek olan
kanalın uzunluğu 26 980 m ’dir. Ana Kanal inşaatına
2010 yılında başlanmıştır ve 2012 yılında
tamamlanmıştır.
Diyarbakır ili Merkez ve Çınar ilçesi sınırları dâhilinde
yer almaktadır. Kralkızı - Dicle Cazibe Sulamaları 2. 3.
ve 4. Kısım şebekelerinin (52 943 hektar) suyunu temin
edecek olan kanalın uzunluğu 33 825 m’dir. Ana kanal
inşaatına 2010 yılında başlanmış ve 2012 yılında
tamamlanmıştır.