Page 26 - gap-brosur

Basic HTML Version

Ilısu barajından 1 ilçe 107 köyün arazi ve yerleşim yerleri etkilenmektedir.
2012 yılı sonu itibariyle projenin genelinde; bu güne kadar toplam 6558 adet parsel
ve 3648 ha alan kamulaştırılarak 2012 yılı fiyatlarıyla 295 769 057, 58 TL ödeme
yapılmıştır.
Yeniden Yerleşim çalışmaları kapsamında 48 hak sahipli Ilısu Köyü 22.08.2010
tarihinde tamamlanmıştır.
Hasankeyf İlçesinin yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında ise 133 ha’lık alanın
1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planları yapılmış ve 15.05.2011 tarihinde söz konusu
alanın alt yapı işleri tamamlanmıştır.
Yeni Hasankeyf İlçesi Üstyapı işleri kapsamına kamu binaları ve 58 adet konut
inşaatları tamamlanmıştır.
Ayrıca Yeni Hasankeyf İlçesinde 13,86 ha’lık tarihi kültürel yarım adada açık ve
kapalı müze ile kültür aksının ihalesi 2012 yılı Temmuz ayında yapılmış ve % 5’lik fiziki
gerçekleşme ile devam etmektedir.