Page 27 - gap-brosur

Basic HTML Version

GAP kapsamında yerleşim yerlerinin içme-kullanma suyu ihtiyacının temin edilmesi
amaçlanmış ve DSİ tarafından nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerden başlanarak
içmesuyu projeleri geliştirilerek inşa edilmiş ve işletilmek üzere ilgili Belediyelere
devredilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 2007 yılından önce yürürlükteki kanun
gereği; nüfusu 100 000 kişiden fazla olan şehirlere içmesuyu projesi geliştirilebilirken,
2007 yılında kanunda yapıla değişiklikten sonra nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın
belediye teşkilatı ola tüm belediyelere içmesuyu temini ile görevlendirilmiştir. Bu
değişiklikten sonra özellikle GAP bölgesinde birçok içmesuyu projesi geliştirilmeye ve
inşa edilmeye başlanmıştır.
İlk olarak 1980’li yıllarda Gaziantep ile başlayan içmesuyu projelerine 1990’larda
Diyarbakır ve Şanlıurfa ile devam edilmiş ve daha sonra Mardin, Siirt, Şırnak, Kilis ve
Adıyaman ile devam edilerek il merkezlerinin içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca
nüfusu büyük şehirlerdeki artan ihtiyaca paralel olarak içmesuyu projelerinin 2. kademe-
lerine başlanmıştır.
2007 yılında kanunda yapılan değişiklik ile birlikte son dönemde geliştirilen projeler
kapsamında nüfus büyüklüğüne ve idari yapısına bakılmaksızın, teknik ve ekonomik
açıdan aynı kaynaktan su verilebilecek tüm yerleşimlerin içme-kullanma suyu ihtiyaçları
karşılanacaktır. Örnek olarak; Mardin içmesuyu projesi ile 1 il merkezi, 2 ilçe merkezi ve
3 belde ile birlikte 1 köy grubu olmak üzere 341 869 kişiye su sağlanmıştır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile GAP’ta yer alan toplam 9 şehir ve civarında
yaşayan toplam 3 883 796 nüfusa yılda 510,5 milyon m su sağlanmıştır.
ADIYAMAN
BATMAN
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
KİLİS
MARDİN
SİİRT
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
18,00
66,00
91,00
14190
5,80
46,50
33,27
98,55
9,48
202 735
325 020
843 460
1 341 054
85 923
341 869
168 560
498 111
77 064
3