Page 28 - gap-brosur

Basic HTML Version

DSİ GAP bölgesinde; yeraltısuyu kooperatifi alanlarındaki kuyular, yüzey suyu
işletmesi yapılan sulama birlikleri sahalarındaki eksik sulama için açılan takviye amaçlı
yeraltısuyu kuyuları, belgeli kuyular, tarım işletmelerinin yeraltısuyu sondaj kuyuları,
içme-kullanma sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması için açılan kuyular ve GAP yüzey
sulaması kanal takviyesi amaçlı açılan kuyular ile hizmet verilmektedir.
GAP kapsamında toplam yeraltısuyu potansiyeli 2526.2x106 m/yıl ve toplamda
çekilebilecek emniyetli rezerv 1939x106 m / yıl dır.
3
GAP bölgesindeki su ürünlerinin geliştirilmesinden sorumlu bulunan Atatürk Barajı
Su Ürünleri İstasyonu ile Keban Su Ürünleri İstasyonunda halen soğuk su ile ılık su
balıkları olmak üzere 6 değişik balık türünün üretimi gerçekleştirilmektedir.
Yıllık üretim kapasitesi ile ülkemizin önemli tesislerinden olan Keban Su Ürünleri
İstasyonu’nda yayın balığı ve gümüş sazanı, Atatürk Barajı Su Ürünleri İstasyonu’nda
ise şabut balığının Türkiye’de ilk olarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Yörede çok beğenilen
ve ekonomik değeri yüksek olan şabut balığından 2011 yılında 70 000 adet Atatürk
Baraj Gölü’ne balıklandırma amacıyla bırakılmıştır.
Atatürk, Karkamış, Karakaya, Batman, Dicle, Kralkızı ve Devegeçidi Baraj gölleri
ve münferit olarak inşa edilen baraj göllerinin su ürünleri üretimine açılması ile ilgili
çalışmalar tamamlanmış olup, ticari avlanma yoluyla yılda elde edilecek toplam
1 800 ton avlanabilir stok tespit edilmiştir.
Gelen talepler doğrultusunda incelemeye alınan bölgedeki 8 baraj gölünden 6’sının
projeye dayalı ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine açılması uygun görülmüş olup,
2010 yılı itibariyle uygulamaya geçirilen 97 adet tesisin toplam üretim kapasitesi yılda
yaklaşık 23 880 ton’a ulaşmıştır.