Page 30 - gap-brosur

Basic HTML Version

Su kaynaklarının kısıtlı oluşu, sulama dışındaki çeşitli maksatlar için kullanımı, ve
diğer maksatlar için mevcut talebin devamlı artışı, suyun sulama maksadıyla
kullanımında tasarrufa gidilmesini zorlamaktadır. GAP’ta yapılacak sulamalarda bu
durum açıkça ortaya çıkmıştır. Nitekim GAP’ta suyun sulama sahalarına iletilmesinde
uzun tünel ve isale kanalları ile yüksek irtifalı pompalara ihtiyaç duyulması, sulamada
su tasarrufunu zorunlu kılmıştır. Suyun önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağı
düşünüldüğünde, elimizdeki suyun ne kadar tasarruflu kullanılması gerektiği ortaya
çıkmaktadır.
Atatürk Barajı Gölü’nden Yaslıca Tüneli ile alınan su ile sulama yapılan Yaylak
Projesi ve Bozova Pompaj Sulaması Projesinde toprak ve topografik şartlar dolasıyla
yağmurlama sulaması uygulanmaktadır. Yüksek basınçlı borular ile teçhiz edilen
şebeke, talep yöntemine göre işletilmekte olup ana kanalın da bu işletme yöntemine
cevap verecek şekilde mansap kontrollü olarak projelendirmesine karar verilmiştir. Ana
kanaldaki seviye ve debi kontrolü veya kanal regülasyonu, elektronik sensörlerle teçhiz
edilip hemen kapak yanında yine elektronik olarak kontrol edilen radyal kapaklarla
sağlanmaktadır. Yürütülen bu çalışmalar bir laboratuar niteliği taşıyacak olup elde
edilen tecrübeler önümüzdeki diğer projeler değerlendirilecektir.