Page 5 - gap-brosur

Basic HTML Version

GAP’ı bitirmek suretiyle bu büyük mutluluğu hep birlikte yaşayacağız.
Güneydoğu Anadolu Projesi kısaca GAP, Dünyanın en büyük entegre kalkınma Projelerinden birisidir.
Geçmiş yıllardan bugüne kadar GAP ile alakalı yapılan hizmetler olmuştur. Emeği geçen herkese gönülden
teşekkür ediyorum. Ancak bütün ekibimizle birlikte 2003 yılından itibaren GAP’a büyük önem vermeye başladık.
Ülkemiz 2002 yılındaki ekonomik krizden etkilenmiş ve bizden önceki hükümetler tarafından GAP
kapsamında pek çok yatırım durdurulmuş, bazıları da aksayarak devam etmiştir. Hükümetimiz döneminde
GAP’taki çalışmalara büyük önem vererek, çalışmaları hızlandırdık.
GAP çalışmalarında en büyük pay sahibi yatırımcı kuruluş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’dür. GAP‘ ta ki bütün barajlar, göletler, sulama tesisleri, içme suyu temini
projeleri, dere ıslahları, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gibi büyük projeler tamamen Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
GAP’ ta bilhassa ulaştırma alanında büyük hizmetler yapılmış, yeni havaalanları inşa edilmiş mevcut
havaalanları büyütülmüştür. Hava yolu halkın yolu haline getirilmiştir.Ulaşımda ulaşamadığımız yer kalmamıştır.
KÖYDES kapsamında pek çok köylerin içme suyu ve yol problemi halledilmiştir. Köy yolları dahi asfaltla
kaplanmıştır.
Malum olduğu üzere yakın gelecekte gıda, Dünyadaki en önemli sektör olacaktır. Muhtemelen
2025, 2030’lu yıllarda gıda güvenliği ve gıda arzının Dünyadaki en önemli bir husus olacağını tahmin
etmek zor değildir. Dolayısıyla biz GAP Bölgesini gıda üretim ve ihracat üssü haline getirmek istiyoruz. Bu
konuda yollar, ulaşım ağı, havayolu ağı kurulmuş ve alt yapı tamamlanmıştır.
GAP’ ta ki enerji maksatlı barajların % 7’ si tamamlanmıştır. İnşallah Ilısu ve Silvan gibi büyük barajları
da bu dönemde devreye alacağız. Böylece GAP’ta 2015 yılında enerji hedefimizi tam olarak yakalamış
olacağız. Sulamalarda % 14’ lerde devraldığımız seviyeyi hali hazırda %30’lara çıkartmış bulunuyoruz.
Ancak GAP’ta ki bütün projeleri hızlandırmak için talimatımla GAP Eylem Planı hazırlanmıştır. 27 Mayıs
2008 tarihinde Diyarbakır’da GAP Eylem Planını açıkladık. GAP Bölgesinde ki bütün şehirlerimizin içme suyu
meselesi kökünden çözülmüştür. Böylece Mardin, Kızıltepe, Şırnak, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman
Diyarbakır’ın 2040 - 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanacaktır. Sulamalarda ise geçmiş döneme
göre 7 ila 13 kat arasında daha fazla bir ödenek sağlanmıştır. Sulama alanında çalışmalar hızla devam
etmektedir. GAP tamamlandığı zaman bölgedeki Gelir seviyesinin ve halkın refah seviyesinin hızla artacağı
herkesin malumudur.
GAP’ı bitirmek suretiyle bu büyük mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Böylece ekonomi açısından gelişen bu
bölgede terör örgütü de istismar yapmaya fırsat bulamayacaktır. Biz istiyoruz ki ülkenin her tarafı eşit seviyede
kalkınsın. Netice olarak; bu projede emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara, çalışanlara teşekkür ediyorum.
GAP’ ta ki en önemli yatırımları gerçekleştiren ve gerçekleştirmekte olan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mensuplarına da teşekkür eder, başarılı hizmetlerin
devamını dilerim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı