Page 9 - gap-brosur

Basic HTML Version

Ülke kalkınmasının lokomotifi olmaya devam edeceğiz.
Fırat ve Dicle Nehirleri üzerindeki barajlar vasıtasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki arazilerin
sulanarak verimli hale getirilmesi, tarımda yaşanacak kalkınma sayesinde bölge ve ülke ekonomisinin
gelişmesi, istihdamın artması, ekonomik gelişme ile birlikte sosyal yaşamın, kültürün, eğitimin ve turizmin
gelişmesi, ülkenin enerji üretiminin bir bölümünün bu bölgeden sağlanması hedeflerini topyekün
sağlayacak olan GAP Güneydoğu Anadolu Projesi’nin geçmişi, bugünü ve geleceğinin yazılı bir metin
halinde ilgililere ve tüm halka sunulması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün asli görevidir.
Güneydoğu Anadolu Projesi’ne kurum olarak DSİ’nin katkılarının yanı sıra diğer birçok kurum ve
kuruluşun da katkıları olmuştur. DSİ, kuruluş kanunu gereğince görev alanına giren; baraj, sulama tesisi,
yeraltısuyu sulaması ve içmesuyu tesisi inşaatlarını yapmış ve yapmaktadır.
Bu itibarla bu broşür içerisinde GAP’ın tarihçesi ile anılan tesislerin planlama aşamasından
itibaren proje ve inşaat safhası ve yatırım maliyetlerini, işletmeye açılan tesislerden sağlayan ekonomik
faydaları göreceksiniz. Ayrıca, tüm tesislerin teknik özellikleri fazla detaya girilmeden verilmeye
çalışılmıştır.
DSİ, Güneydoğu Anadolu Projesindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekte ve
Hükümet Eylem Planında belirlenen hedeflere adım adım ulaşmaktadır. Çalışmalarımızda bizlerden
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Sayın Bakanımız
Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na ve diğer bütün ilgililere şükranlarımızı sunar, GAP broşürünün faydalı
olmasını temenni ederim.
Akif ÖZKALDI
Devlet Su İşleri Genel Müdürü