Sıra No
Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı
Birimi
İhale Tarihi ve Saati
1
TAŞINMAZ MAL SATIŞI DSİ 1.Bölge Müdürlüğü - Bursa 22.11.2017 - 17:30
2
ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN (Taşınmaz Mal Satışı) DSİ 6.Bölge Müdürlüğü - Adana 19.10.2017 - 10:30