İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM


Günümüzde İklim Değişikliği küresel sorunların en başında gelmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin öncelikle su kaynakları, meteoroloji karakterli afetler, tarım ve gıda güvenliği, halk sağlığı, kara ve deniz ekosistemleri ile kıyı bölgeleri üzerine olacağı öngörülmektedir. Bu da iklim değişikliğinin önlenmesi için emisyon azaltımı kadar iklim değişikliğinin etkilerine uyum (adaptasyon) konusunu da ön plana çıkartmaktadır.

İklim değişikliğine uyum toplumların ve ekosistemlerin, değişen iklim koşulları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler ve alınan önlemlerdir. Öncelikle iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, duyarlılık ve uyum süreçlerinin anlaşılması ve bunlara yönelik değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

İklim   değişikliği   konusunda koordinasyonu   sağlamakla görevli   olan   Çevre   ve Orman Bakanlığı’nın 4 Temmuz 2008 tarihli yazısı ile; İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nca (İDKK) belirlenmiş olan teknik çalışma gruplarının koordinatör kurumları tarafından ülke görüşlerinin hazırlanması ve konuların ilgili kurum/kuruluşlarla takip edilmesi gerektiği belirtilmiş ve “uyum” konusunda koordinasyon görevi DSİ Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Uyum konusundaki çalışmalar Kuruluşumuz tarafından; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

 

    Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

    İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK)


    İklim Değişikliği Terimler Sözlüğü


    Sık Sorulan Sorular

 

 

 

 

İletişim

iklim@dsi.gov.tr


M.Sait TAHMİSCİOĞLU (Daire Bşk. Yrd.)
Tel : 0 312 417 83 00 / 2471

A.Deniz ÖZDEMİR
Tel : 0 312 417 83 00 / 2175

Dilek DEMİREL YAZICI
Tel : 0 312 417 83 00 / 2992

 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    ANKARA    2010