TABLO- 6  YAP İŞLET DEVRET (YİD) KAPSAMINDAN ÇIKARILAN MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
 ( SON GÜNCELLEME TARİHİ :08.08.2006 )
  müracaat edilen projeler.
  müracaat süresi sona eren projeler.
HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
      KURULU Ü R E T İ M BARAJ DOLGUSU İLETİM TÜNELİ TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ ORT. GÜV. TİPİ GÖVDE HACMİ (m³) TİPİ TÜNEL BOYU (m) İL  PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAPAN (MW) (GWh) (GWh) İLÇE AMACI   TARİHİ TARİHİ
1    DSİ  90,00   349   178  BLANKETLİ KAYA DOLGU 470 000  ATNALI KESİT 13 280    E AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 30.06.2006 30.07.2006
    ASLANCIK ELK. ÜRT. VE TİC. LTD.ŞTİ 27.07.2006
    ETİ KROM A.Ş 28.07.2006
    LİMAK HİDROELEKTRİK SAN. YATIRIMLARI A.Ş 28.07.2006
    ENOVA ENERJİ ÜRETİM A.Ş 28.07.2006
    ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş 28.07.2006
ASLANCIK BARAJI VE HES 28 GİRESUN KOLİN İNŞ.TUR. SAN.TİC.A.Ş 31.07.2006
    AYEN ENERJİ A.Ş 31.07.2006
    ÖZDEMİR İNŞ.TUR. ENJ. SAN .A.Ş 31.07.2006
    ALFA ENJ. ÜRT. SAN. TİC. A.Ş 31.07.2006
    MESCİOĞLU ELK.ÜRT.FİN.VE ENJ.YAT.LTD.ŞTİ 31.07.2006
    ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 31.07.2006
    ATLAS MAD.TAAH.VE DEN.TİC.A.Ş 31.07.2006
    TÜRKERLER ENJ.YAT.ÜRT.VETİC.LTD.ŞTİ 31.07.2006
    İÇTAŞ ENJ. ÜRT.TİC.A.Ş 31.07.2006
 
  Müracaat Şartları :
1. Müracaat sırasında DSİ ile şirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde inşa edileceği, noter tasdikli olarak taahhüt edilecektir.
2. Şirket tarafından yapılacak işlere ait teknik rapor müracaat sırasında idareye sunulacaktır.
3. Hidroelektrik Santral inşaatı ve ilgili hidromekanik teçhizat ile projeye ait diğer yapıların tamamı için gerekli olan her türlü harcama şirket tarafından karşılanacak olup, DSİ'den ne sebeple olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeden gerçekleştirileceği, noter tasdikli olarak taahhüt edilecektir.
4. Yönetmelik gereği Şirket ödemek durumunda olduğu her türlü ödemeyi yapacağına dair taahhütnameyi noter tasdikli olarak DSİ'ye sunacaktır.
5. Yönetmelikte Ek.2’de belirtilen hizmet bedeline ait ilk ödemenin (%1) yapıldığını gösteren dekontun aslı veya noter tasdikli sureti İdareye sunulacaktır. ( 15.640 YTL + Damga Vergisi - Aslancık Brj. ve HES).
6. HES’in yapımı ile ilgili iş programı müracaat sırasında İdareye sunulacaktır.
7. İşin yapımına ait mali rapor müracaat sırasında İdareye sunulacaktır.
8. Şirket tarafından Geçici Teminat Mektubu müracaat sırasında İdareye sunulacaktır.
9. Şirket tarafından imza sirküleri ve yetki belgesi (noter tasdikli) müracaat sırasında idareye sunulacaktır.
10- Projeyi gerçekleştirecek şirket (Aslancık Barajı ve HES için); kesin projeleri DSİ'nin yeterlilik vereceği mühendislik ve müşavirlik fırmalarından birine lisans aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde yaptıracağını ve proje onay tarinden itibaren 36 ay içerisinde inşaatı bitireceğine dair taahhütnameyi noter tasdikli olarak DSİ'ye sunacaktır. Projelerin son tasdik mercii DSİ olacaktır. Belirtilen sürelerde işler bitirilemediği takdirde, DSİ sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkili olacaktır.
11. Müracaatta, yukarıda belirtilen bilgi, belge ve taahhütlerin mühürlü olarak kapalı zarf içerisinde dilekçe ekinde İdareye verilmesi gerekmektedir.
12. Yukarıda belirtilen şartlar müracaat sırasında zarfın içerisinde sunulacak olup, şartların herhangi birisinin sağlanmaması veya bulunmaması halinde müracaat geçersiz sayılacaktır.
  Kapalı zarf içinde verilen bilgi, belge ve taahhütlerin DSİ'nin ilgili birimlerince incelenmesini müteakip müracaat dosyası uygun bulunan firmalardan İdarece belirlenecek tarihe kadar EPDK'ya bildirilmek üzere fizibilite raporu hazırlanması yazılı olarak istenecektir.
  Fizibilite raporlarının değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, belirtilen şartları sağlayan firma sayısının birden fazla olması halinde; Şartları sağlayan Firmalardan, tesisin işletmeye alınmasından sonra lisans süresince her yıl üreteceği enerji miktarının satışından en yüksek oranda Hazine lehine pay vermeyi taahhüt eden tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen tarih ve saatte vermeleri talep edilecek ve en yüksek teklifi veren firma EPDK’ya bildirilecektir. 
  Kapalı zarfların değerlendirilmesinden sonra seçilerek EPDK’ya bildirilen firmanın üretim lisansı alamaması halinde sırasıyla diğer firmalar EPDK’ya bildirilecektir.
  EPDK'dan Üretim lisansı almaya hak kazanan firma "yıllık üreteceği  enerji miktarından taahhüt ettiği oranı" Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılması sırasında, noter tasdikli taahhütname şeklinde DSİ’ye verecektir.