( SON GÜNCELLEME TARİHİ: 26.04.2018)
TABLO- 2 MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
KATİ PROJE  RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
                         
 
PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 HEMŞİN I REG. VE HES DSİ 1,30 5,07 1,51 Rize Hemşin 22 TRABZON E      
  HEMŞİN I REG. VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                  
1. Çavuş Bir Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından Hemşin I HES ile ilgili olarak şu ana kadar yapılmış olan imalatların tamamı 19.02.2013 tarihli Protokol ile Hemşin Belediye Başkanlığı’na hibe edildiğinden, projeye müracaat edecek olan Şirketlerin tamamlanan imalatların kullanımına ilişkin olarak Hemşin Belediye Başkanlığı ile Protokol imzalamaları gerekmektedir.
2. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2017 yılı için 31.743,00 TL) alınacaktır.
3. Başvuru esnasında sunulacak 190.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi 24.07.2017 veya sonrası olması şartıyla) en az 3 yıl olacaktır.
4. Projenin çalışıldığı Fizibilite Raporları DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2017 yılı için 630,00-TL) karşılığında “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların rapor temin bedeline ilişkin dokümanı temin etmeleri ve başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
5. Hemşin I Regülatörü ve HES Projesinin güncel hizmet bedeli 76.172,40 TL’dir.
6. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 761,72-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 32.605,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 32.605,00 TL alınacaktır. Ancak; projeyi yapmaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
İLK ETÜT RAPORU RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 KIŞLA REG. VE HES DSİ 10,43 28,58 6,30 Artvin Yusufeli 26 ARTVİN E      
  KIŞLA REG. VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                  
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2017 yılı için 31.743,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 450.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun vade başlangıç tarihi ile vade bitiş tarihi arasında geçerlilik süresi en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporu DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2017 yılı için 178,00-TL) karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Kışla HES Projesinin (2017 yılı Eylül Ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hizmet bedeli 32.907,52-TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 329,08-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 32.605,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 32.605,00-TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.