( SON GÜNCELLEME TARİHİ :10.05.2017)
TABLO- 2 MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
 
PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 AYVADERE REG. VE HES DSİ  10,50  40,40 25,50 Trabzon Araklı 22 TRABZON E
                   
  AYVADERE REG. VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2017 yılı için 31.743,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak olan 380.000,00-TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi, 30 Mart 2017 tarihi milat alınmak üzere en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı Planlama (Yapılabilirlik) Raporları DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup isteyenlere bedeli (2017 yılı için 630,00-TL) karşılığında “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların rapor temin bedeline ilişkin dokümanı temin etmeleri ve başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Ayvadere Regülatörü ve HES Projesinin güncel hizmet bedeli 461.386,10 TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 4.613,86-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 32.605,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 32.605,00 TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.
TABLO- 4  İNŞAATI DEVAM ETMEKTE OLAN MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
 
HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ ORT. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 ARAÇ BARAJI VE HES DSİ 5 13,793 1,437 37 KASTAMONU ARAÇ 23 KASTAMONU S+T+E
  ARAÇ BARAJI VE HES müracaat şartları                  
   
1. Projeye başvuru esnasında EK-3A fizibilite raporu istenmeyecek olup projeyle ilgili Mali Rapor, Teknik Rapor ve İş Termin Programı istenecektir.
2. Başvuru esnasında sunulacak 500.000 TL tutarındaki teminat mektubunun geçerlilik süresi 14.04.2017 tarihi milat alınmak üzere en az 3 yıl olacaktır.
3. Projelerin çalışıldığı Planlama Raporları DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere bedeli karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dökümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Araç Barajı inşaatı ihalesi 15.07.2015 tarihinde 53.727.900 TL sözleşme bedeli üzerinden DETAŞ Konut İmar İnş. Taah. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılmış olup, Araç Barajı ve Sulaması işi kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle kamulaştırma için 8.303.155 TL harcama yapılmış olup 2020 yıl sonunda tahmini olarak toplamda 21.000.000 TL bedel üzerinden kamulaştırma yapılması öngörülmektedir. Kamulaştırmadan enerji hissesine düşen kısmının 2.310.000 TL mertebesinde olması öngörülmektedir.  Ancak kamulaştırma sonrasında firmaya enerji hissesi oranında düşecek maliyetin hesabında gerçekleşen fiili kamulaştırma harcama tutarları esas alınacaktır.
5. Projenin enerji hisse oranı % 11 olup projede inşaat öncesi dönem için DSİ  tarafından yapılan hizmetlerin enerji hissesine düşen miktarı 353.960,28 TL'dir (Nisan-2017 YİÜFE kullanılarak güncellenmiş değer).