( SON GÜNCELLEME TARİHİ :24.07.2017)
TABLO- 2 MÜRACAAT EDİLEN VE EDİLEBİLECEK HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ LİSTESİ
  müracaat edilen projeler.
 
PLANLAMA RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
İLK ETÜD RAPORU HAZIR OLAN HİDROELEKTRİK SANTRALLAR
        Ü R E T İ M TESİSİN BULUNDUĞU     İLK SON
SIRA HİDROELEKTRİK PRJ. GÜÇ OR. GÜV. İL İLÇE DSİ BÖLGESİ PRJ BAŞVURU YAPAN FİRMALAR BAŞVURU BAŞVURU
NO SANTRALIN ADI YAP. (MW) (GWh) (GWh) AMACI   TARİHİ TARİHİ
1 KIZILEV REG. VE HES DSİ 11,49 37,95 8,80 Giresun Bulancak 22 TRABZON E KIZILEV AYDINDERE ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.  24.07.2017 23.08.2017
   
                   
  KIZILEV REG. VE HES MÜRACAAT ŞARTLARI                  
1. Başvuru esnasında Firmalardan EK-3A formatında Fizibilite Raporu ve Fizibilite Raporu Kontrol ücreti (2017 yılı için 31.743,00 TL) alınacaktır.
2. Başvuru esnasında sunulacak 380.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi (teminat mektubu vade başlangıç tarihi 26.05.2017 veya sonrası olması şartıyla) en az 3 yıl olacaktır.
3. Projenin çalışıldığı İlk Etüt Raporları DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresinden ücretsiz görülebilecek olup, isteyenlere bedeli (2017 yılı için 178,00-TL) karşılığı “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış hali verilebilecektir.  Projeye başvuruda bulunacak firmaların bu dokümanı temin etmeleri ve buna ilişkin belgeyi başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4. Kızılev HES Projesinin (2017 yılı Nisan ayı YİÜFE katsayısı ile güncellenerek bulunan) hizmet bedeli 62.856,52 TL’dir.
5. Projeye başvuru esnasında firmalardan yukarıda belirtilen hizmet bedelinin % 1'ne karşılık gelen toplam 628,57-TL’lik bedel, ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hizmet bedelinin alt sınır bedeli olan 32.605,00 TL’nin altında olduğu için, projeye müracaat edecek olan firmalardan % 1 Hizmet Bedeli karşılığı olarak 32.605,00-TL alınacaktır. Ancak; projeyi almaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, projeye başvuru esnasında firmadan alınan EK-5 Taahhütname’nin 5. maddesinde yer alan hüküm gereği, hizmet bedelinin geriye kalan kısmı da ilgili firmadan tahsil edilecektir.