İNŞAAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

 

Kelime Anlamı
megalitik Çok iri taşların birbiri üzerine harçsız olarak yerleştirilmeleriyle yapılan ve insanoğlunun ilk mimari yapıtlarını meydana getiren ilkel yapı.